Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Τα τελευταία χρόνια η ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ.ΕΠΕ έχει συμμετάσχει σε διάφορα projects στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση στους παρακάτω τομείς:

Η λίστα των πελατών μας περιλαμβάνει επιχειρήσεις και εταιρείες από την Ελλάδα και κράτοι-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το εύρος των υπηρεσιών που παρέχει η ΣΥΡΜΕΤ εκτείνεται από το αρχικά στάδιο της μελέτης και σχεδιασμού της εγκατάστασης, της αδειοδότησής της, μέχρι και την υλοποίηση και παρακολούθησή της.