Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Η ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολυετή εμπειρία της στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων προσφέρει υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε κάθε ιδιώτη και επιχείρηση, για φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγη >100kW και επί εδάφους >500kW.

Οι υπηρεσίες μας εστιάζονται σε όλο το φάσμα του κύκλου ζωής ενός έργου από τον αρχικό σχεδιασμό του, τον εντοπισμό της κατάλληλης θέσης, τη μελέτη εφαρμογής, την αδειοδότηση, την επιλογή και προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού με βάση τις ανάγκες του πελάτη και του έργου, την εγκατάσταση, τη σύνδεση με το δίκτυο, τη διαχείριση και καλή λειτουργία του έργου καθώς και τη συντήρησή του, τηρώντας πάντα αυστηρά τις προδιαγραφές που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Μέχρι σήμερα έχουμε κατορθώσει να υλοποιήσουμε ή / και να αδειοδοτήσουμε παραπάνω από 30 πάρκα συνολικής ισχύος 9 MW για λογαριασμό πελατών μας.