Επεξεργασία υγρών αποβλήτων τυροκομείων

Η ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες, αποτελεσματικές και αξιόπιστες μονάδες βιολογικής επεξεργασίας, σχεδιασμένες ειδικά για απόβλητα τυροκομείων. Η εταιρεία μας, προσφέρει έναν ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων που προέρχονται από τις τυροκομικές μονάδες, την τεχνολογία MBR καθώς και την αναερόβια χώνευση, η οποία ενδείκνυται για ομάδες τυροκομείων ή μεγάλες εγκαταστάσεις.

Σχετικά προϊόντα