Η ιστορία μας

Η εταιρεία  ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου

στο χώρο των επιχειρήσεων και παρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία σε ένα άκρως ανταγωνιστικο  

και μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

26 χρόνια τώρα παρέχει στους πελάτες της άμεσες και αποτελεσματικές συμβουλές και υπηρεσίες.

Είμαστε μία ομάδα ανθρώπων με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και πολύχρονη εμπειρία.