Βιομηχανικές Μελέτες και Αναπτυξιακά Σχέδια

Η ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., κλείνοντας πάνω από 2 δεκαετίες συνεχούς και αναπτυξιακής πορείας, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προς εταιρίες, φορείς και οργανώσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τόσο σε θέματα παροχής συμβουλών όσο και στη διαχείριση και υλοποίηση έργων υποδομής, εκσυγχρονισμού και μελετών.

Οι έμπειροι μηχανικοί και τεχνικοί της ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. εγγυώνται τον αποδοτικό προγραμματισμό και μελέτη σε όλες τις φάσεις μιας νέας ή βελτιωμένης βιομηχανικής εγκατάστασης. Οι ικανότητες και η εμπειρία μας, μας επιτρέπουν να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις, σχεδιασμένες για να καλύψουν τις απαιτήσεις του πελάτη.

Εφόσον σχεδιάζετε να επενδύσετε σε έργα εκσυγχρονισμού και υποδομής, η ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. αναλαμβάνει την σύνταξη και εκπόνηση Αναπτυξιακών Σχεδίων, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Οικονομοτεχνικών Μελετών Βιωσιμότητας.

Οι σύμβουλοι της ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., τόσο στην Πάτρα όσο και στην Αθήνα, είναι στη διάθεση σας για να συζητήσουμε τη δική σας επενδυτική ανάγκη και να προτείνουμε τη βέλτιστη λύση.