Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Τα τελευταία 25 έτη, η ΣΥΡΜΕΤ MON. Ε.Π.Ε. παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών για την διαχείριση και επεξεργασία του νερού, των οικιακών λυμάτων και των υγρών αποβλήτων σε μία ευρεία ποικιλία βιομηχανικών, εμπορικών, δημοτικών και γεωργικών έργων.

Οι βασικοί άξονες των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει η εταιρεία στους πελάτες της είναι:

  • Μελέτες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
  • Σχεδιασμός βέλτιστης λύσης για επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων
  • Εγκατάσταση εξοπλισμού και συστήματος με το «κλειδί στο χέρι»
  • Παρακολούθηση λειτουργίας και τεχνική υποστήριξη