Η Εταιρεία

Η ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1989 συνδυάζοντας επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση στις συμβουλευτικές υπηρεσίες περιβάλλοντος και υπηρεσίες μηχανικών βιομηχανίας, μέσω της άμεσης επαφής με τον πελάτη. Με 26 χρόνια εμπειρίας, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα ευρύ πελατολόγιο που εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αλλά και σε ορισμένες Ανατολικές χώρες.

Η ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε. διαθέτει την εμπειρία και εξειδικεύεται στην παροχή λύσεων "με το κλειδί στο χέρι" για βιομηχανικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές, καλύπτοντας τα εξής στάδια:

  • Αδειοδότηση
  • Χρηματοδότηση
  • Σχεδιασμός
  • Κατασκευή
  • Λειτουργία

Στην εμπειρία μας συγκαταλέγονται πάνω από 160 έργα "με το κλειδί στο χέρι" και πάνω από 250 μελέτες. Πολλά από αυτά τα έργα συγχρηματοδοτήθηκαν από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μέσω των υπηρεσιών που προσφέρουμε προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Πάτρα, ενώ διατηρεί γραφεία και στην Αθήνα.