Καλώς ήλθατε στην Συρμέτ ΕΠΕ

Η ΣΥΡΜΕΤ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1989 στην Πάτρα και συνδυάζει επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση στις συμβουλευτικές υπηρεσίες περιβάλλοντος και υπηρεσίες μηχανικών βιομηχανίας, μέσω της άμεσης επαφής με τον πελάτη. Έχει πλέον πολύχρονη εμπειρία στη Βιομηχανία, ΟΤΑ και Τουριστικές Επιχειρήσεις. Με γνώμονα την ΠΟΙΟΤΗΤΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ υποστηρίζει τις ελληνικές μεταποιητικές βιομηχανίες τροφίμων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Αγορά.

Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Πολύχρονη εμπειρία σε έργα περιβαλοντολλογικών εφαρμογών σε συνεργασία πάντα με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, Τεχνολογικά Ινστιτούτα και Πολυτεχνεία.

 • Επεξεργασία Νερού
 • Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Τα τελευταία χρόνια η ΣΥΡΜΕΤ έχει συμμετάσχει σε διάφορα projects στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η λίστα των πελατών μας περιλαμβάνει επιχειρήσεις και εταιρείες από την Ελλάδα και κράτοι-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από τις συνεργασίες της με εταιρείες που πρωτοπορούν στο τεχνολογικό κομμάτι των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η ΣΥΡΜΕΤ έχει αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία για το management ενός τέτοιου project.

Βιομηχανικές Μελέτες και Αναπτυξιακά Σχέδια

Η Συρμέτ Ε.Π.Ε., κλείνοντας πάνω από 2 δεκαετίες συνεχούς και αναπτυξιακής πορείας, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προς εταιρίες, φορείς και οργανώσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τόσο σε θέματα παροχής συμβουλών όσο και στη διαχείριση και υλοποίηση έργων υποδομής, εκσυγχρονισμού και μελετών.

Turn-key Projects

Η πολύχρονη εμπειρία μας σε βιομηχανικές εφαρμογές μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε λύσεις "με το κλειδί στο χέρι" οι οποίες διαθέτουν τα βέλτιστα οικονομοτεχνικά χαρακτηριστικά για τους πελάτες μας.

 • Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
 • Βιομηχανία μετάλλου
 • Βιομηχανία πετροχημικών
 • Άλλες εφαρμογές

Έργα μας

 • COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ

  Β' φάση αναβάθμισης δυναμικότητας της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων του Εργοστασίου Σχηματαρίου, με την τεχνολογία MBR

 • LA Farm A.E.

  Μονάδα Παραγωγής Βιοαερίου δυναμικότητας 1,6MW από επεξεργασία αποβλήτων τυροκομικής μονάδας

 • ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ως υπεργολάβος της Gener2)

  Σχεδιασμός-Προμήθεια-Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στο Orikum της Αλβανίας.

 • ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ-(ως υπεργολάβος της Albstar Group)

  Αναβάθμιση Ηλεκτρολογικών Εργασιών για το έργο Αποχέτευσης Φάση ΙΙΙ στο Pogradec της Αλβανίας,για την Περιβαλλοντική Προστασία της λίμνης Οχρίδας.

 • COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ

  Αναβάθμιση της δυναμικότητας Επεξεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων του βιολογικού καθαρισμούτου εργοστασίου Σχηματαρίου, με την τεχνολογία MBR.

 • PEPSICO-ΗΒΗ Α.Ε.
  PEPSICO-ΗΒΗ Α.Ε.

  Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων εργοστασίου εμφιάλωσης αναψυκτικών, με τεχνολογία MBR

 • ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ (ώς υπεργολάβος της Έρμων Α.Ε)

  Προμήθεια-Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού για το έργο "Βελτίωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Σκάλας Πάτμου"

 • ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ (ως υπεργολάβος της Κ/ξιας Μ&Τ Α.Τ.Ε-Έρμων Α.Ε)

  Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το έργο "Κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων  και αγωγού διάθεσης των λυμάτων του Δήμου Άνδρου.

 • ΒΙΚΟΣ (ως υπεργολάβος της Ecofield)

  Κατασκευή τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με την τεχνολογία MBR 

 • ΣΟΒΕΛ Α.Ε

  -Σχεδιασμός, τοποθέτηση  και λειτουργία (2) compact Μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Λυμάτων Τεχνολογίας MBR

  -Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου του εργοστασίου

 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε

  -Προμήθεια-Τοποθέτηση και Θέση σε λειτουργία Compact Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Λυμάτων,τεχνολογίας MBR.

  -Προμήθεια  λογισμικού SCADA για την απομακρυσμένη παρακολούθηση της ως άνω μονάδας

 • ΕΛΒΑΛ Α.Ε

  Προμήθεια-Τοποθέτηση και Θέση σε Λειτουργία Compact Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Λυμάτων τεχνολογίας  MBR 

 • Motor Oil Hellas A.E.
  MOTOR OIL HELLAS A.E.

  Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας Ανάκτησης Υδρογονανθράκων

 • MOTOROIL HELLAS Α.Ε.
  MOTOROIL HELLAS Α.Ε.

  Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Πιλοτική Μονάδα Επεξεργασίας Ιλύος των δεξαμενών αποθήκευσης υγρών καυσίμων, της μονάδας στους Αγ. Θεόδωρους Κορινθίας.

 • FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
  FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

  Ανακατασκευή - Συντήρηση - Λειτουργία Μονάδος Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Εργοστασίου Γιαούρτης

 • ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ Α.Β.Ε.Ε.
  ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ Α.Β.Ε.Ε.

  Προμήθεια, Εγκατάσταση & Θέση σε Λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων στην Παλλήνη Αττικής

 • ΕΥΔΑΠ
  ΕΥΔΑΠ

  Προμήθεια δώδεκα (12) αυτομάτων συστημάτων προετοιμασίας και δοσομέτρησης κροκκιδωτικών για τα τέσσερα (4) διυλιστήρια νερού της ΕΥΔΑΠ στο Νομό Αττικής. (Ανάδοχος ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ Α.Τ.Ε.)

 • ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.
  ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

  Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αερισμού μέσω Διαχυτών Ελαστικής Μεμβράνης Λεπτής Φυσσαλίδος

 • ΕΨΑ Α.Ε.
  ΕΨΑ Α.Ε.

  Επέκταση Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής αναψυκτικών και χυμών με τεχνολογία MBR

 • ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
  ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

  Προμήθεια Συστήματος Φιλτραρίσματος και Μεταφορικού Κοχλία Συμπίεσης Εσχαρισμάτων Φίλτρων Καλαμίνας.

 • ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

  Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Σητείας στο Νομό Λασιθίου

 • ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

  Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Ερυμάνθειας). 

 • ΣΕΡΑΠΙΣ Α.Ε. – Σκιάθος
  ΣΕΡΑΠΙΣ Α.Ε. – Σκιάθος

  Compact Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων MBR - 20m3/d

 • ΣΤ. ΚΑΛΑΠΟΘΟΥ - Α. ΑΡΡΩΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – Ελιά Λακωνίας
  ΣΤ. ΚΑΛΑΠΟΘΟΥ - Α. ΑΡΡΩΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. – Ελιά Λακωνίας

  Mονάδα Bιολογικού Kαθαρισμού τεχνολογίας MBR.

 • GRAND FOREST METSOVO-VERITEK A.T.E.E.
  GRAND FOREST METSOVO-VERITEK A.T.E.E.

  Compact Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων με την τεχνολογία  MBR

 • HELNET A.E. - Σχηματάρι
  HELNET A.E. - Σχηματάρι

  Μετεγκατάσταση και Επέκταση Μονάδα Φυσικοχημικής Επεξεργασίας.

 • OLIX OIL M.E.Π.Ε. – Βι.Πε. Πατρών

  Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Μονάδας Παραγωγής Ολεϊνών.

 • ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.
  ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.

  Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων βιοτεχνίας παραγωγής γλυκών κουταλιού

 • ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ
  ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ

  Αναβάθμιση Εγκατάστασης Βιολογικού Καθαρισμού τυροκομικής μονάδας

 • PIRITIUM A.E.
  PIRITIUM A.E.

  Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Εργοστασίου Παραγωγής Πολυκρυσταλλικού Πυριτίου για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές

 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
 • MEAT TEAM, ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  MEAT TEAM, ΡΟΥΜΑΝΙΑ

  Κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού

 • HELNET A.E.
  HELNET A.E.

  Φυσικο-χημική μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από δίχτυα ιχθυοκαλλιέργειας

 • ACHAIA CLAUSS A.E.
  ACHAIA CLAUSS A.E.

  Διαχείριση προγράμματος προμήθειας/εγκατάστασης εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕ ΙΙ.

 • ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.
  ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.

  Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων

 • ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε.
  ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε. (ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) , ΘΗΒA ΒΟΙΩΤΙΑΣ

  Δημιουργία Αποθηκευτικών Χώρων & Εκσυγχρονισμός Συστήματος Επεξεργασίας Αποβλήτων της Τυροκομικής Μονάδας "Πλαταιών Α.Ε."

 • ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.
  ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.

  Μελέτη και εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Επίβλεψη έργων κτιριακής επέκτασης & παραγωγικού εκσυγχρονισμού βιομηχανίας επεξεργασίας σταφίδας στο Αίγιο.

 • ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
  ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

  Μελέτη- Προμήθεια-Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού στον Όμιλο Δέλτα Γιουγκοσλαβίας

 • ΟΛΥΜΠΙΟΝ
  ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού σε εργοστάσιο επεξεργασίας εδώδιμων ελιών/τουρσιού

 • ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.A.K.Ε.

  Δημιουργία Μονάδας Γαλακτοκομικών Προϊόντων - Αναπτυξιακός Νόμος 3299

 • Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
  Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

  Ολοκληρωμένο πολυετές επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) του εργοστασίου Αγ. Στεφάνου Αττικής

 • ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Κ. & Σ. ΛΟΥΜΑΚΗΣ Ο.Ε.
  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Κ. & Σ. ΛΟΥΜΑΚΗΣ Ο.Ε.

  2 Συνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά πάρκα στο Ν. Αττικής και Βοιωτίας

 • ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε.
  ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε.

  Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων

 • ΔΗΜΟΣ ΙΤΕΑΣ Ν. ΦΩΚΙΔΟΣ
  ΔΗΜΟΣ ΙΤΕΑΣ Ν. ΦΩΚΙΔΟΣ

  Διορθωτικά Έργα Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεσης Λάσπης Βιολογικού Καθαρισμού

 • BET A.E.
  BET A.E.

  Μελέτη και κατασκευή οξύνερων / γαλβανιστηρίου

 • ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ A.E.B.E.
  ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ A.E.B.E.

  Δημιουργία Μονάδας στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής - Αναπτυξιακός Νόμος N.3299/2004

 • ΑΝΑΛΚΟ Α.Ε.
  ΑΝΑΛΚΟ Α.Ε.

  Προμήθεια και Εγκατάσταση Μονάδος Επεξεργασίας Αποβλήτων Βιομηχανίας Αλουμινίου στο Εργοστάσιο της Ρουμανίας

 • ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.
  ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.

  Νέο Οινοποιείο - Αναπτυξιακός Νόμος Ν.3299/2004

 • ΑΛΕΑ Α.Β.Ε.Γ.Ε.Τ.
  ΑΛΕΑ Α.Β.Ε.Γ.Ε.Τ.

  Μονάδα Επεξεργασίας Τυποποίησης Ελαίων - Ν. 1257

 • AXAΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε.
  AXAΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε.

  Κατασκευή - Εργοστασίου Επεξεργασίας Τυρογάλακτος - Προμήθεια & Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων

 • ΒΙ.ΠΕ. ΘΙΣΒΗΣ

  Κατασκευή Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης, στη Δόμβραινα Βοιωτίας.

 • TRIGON GAS A.E.
  TRIGON GAS A.E.

  Εγκατάσταση Μονάδας Αποθήκευσης και Διανομής Υγραερίου. Συγκρότηση τεχνικών προδιαγραφών και επίβλεψη εγκατάστασης.

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα περιεχόμενο για την αρχική σελίδα.